2010. február 13., szombat

Reggeli ima

Köszönöm Uram az éjszakai nyugalmat.
Az új naphoz, amit adtál, add újra kegyelmedet.
Ne engedd, hogy haszontalanul kihulljanak kezemből az órák,
hanem úgy gazdálkodjam velük, ahogy értékes kincsekkel szokás.
Nem kicsinyes szorongással, hanem termékeny okossággal
Járj ma egész nap velem!
Te gondolkozzál és cselekedjél bennem Istenem!
Segíts, hogy ez a nap a hűség napja legyen.
Hűséges akarok lenni Krisztushoz, hogy ne váljak méltatlanná szeretetére.
Hűséges az Egyházhoz, hogy termékeny munkájából ki ne maradjak.
Hűséges hivatásomhoz és családomhoz, hogy kötelességeimről meg ne feledkezzem.
És legyen ez az öröm napja!
Hogy betöltse szívemet a hozzád tartozás öröme.
Hogy tiszta szívvel örülni tudjak az élet minden szépségének.
Engedd, hogy a bajokban is derűvel töltsön el a Belőled élő bizalom, és
Tudjak másoknak is örömet adni!
Kérlek, viseld gondját azoknak is, akik közel állnak hozzám!
Ámen.


MENNYEI ATYÁM!

Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd.
Ezen a napon úgy akarok járni, kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi
szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan, vagy
sértő.
Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem egy szikrányi humor,
/derű/hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb
Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése