2010. március 13., szombat

Köszönet és Hit imája


Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.

Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!

Hála a hazáért,
hála az egyházért!

Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.

Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.

Ámen.
Hiszek egy Országban, amelynek egyetlen Atyja van,
a mi mennyei Atyánk.

Hiszek az Országban, amelynek egyetlen Tanítója van,
Jézus Krisztus és az Ő Lelke.

Hiszek az Országban, amelynek egyetlen törvénye van,
a senkit kihagyni nem akaró mindenkit-szeretés.

Hiszek az Országban, amely nem ismeri az uralkodást,
csak a lábmosó szolgálatot.

Hiszek az Országban, amely szét akarja osztania javakat,
amelyek kezelését ránk bízta az Atya.

Hiszek az Országban, amely nem ismeri az ütést,
csak a megbocsátó szelídséget.

Hiszek az Országban, melyet azok építenek,
akik szőlővesszőként benne vannak a Szőlőtőben és a Szőlőtő bennük.

Hiszek az Országban, amely várja mindazokat,
akik nem akarnak itt a földön különb sorsot, mint Jézusét.

Hiszek az Országban, amely egyszer mindnyájunk számára
Isten boldogító színellátásává alakul át.

Hiszek az Országban, amely ma és az
itt megkezdett munka folytatására küld minket.

A válasz minden invokációra: h i s z e k .
Ámen, úgy legyen. - Ámen, úgy legyen.


2 megjegyzés: