2010. március 13., szombat

Atyához és a Szűzanyához!Napba öltözött AsszonyhozDrága Szent Szűzanyánk
Könyörögve kérlek
Vesd ránk tekinteted
És segítsd meg a néped!

Magyarok Szent hazáját
Eladták a latrok!
Mi csendben tűrjük ezt,
S csak odázzuk a harcot!

Másképp hazánk nem lészen
A csillagos ég alatt,
Csak ha erővel tartjuk meg,
Ami még megmaradt.

Nemzettudatunk sincs már,
Fizetségünk éhbér!
Hejj! Csak ezüstöm lenne,
Megfizetni a révészt.

Lator, nekem nincs semmim,
Bús életemen kívül.
Csak becsületem, hitem,
S honszerelmem belül.

Egyebem hát nem lévén,
Térdem, s fejem meghajtom,
És könyörögve kérlek,
Szánj meg Nagyasszonyom!

Csak egy apró sugárt!
Hogy van még halvány remény!
Hogy kisüt majd még a nap,

A Magyarok egén!Ámen


Uram Adj Türelmet!


Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
Hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre. ÁmenCsendes alkony száll a Földre!


Csendes alkony száll a földre
Munka és gond elpihen
Édes Jézus Hozzád jöttem
Pihenni Szent szíveden

Örök lámpa őrzi csendben
Szereteted szent lakát,
Angyalkarok zengik halkan:
Édes Jézus jó éjszakát!

Édes Jézus áldj meg minket,
Védj meg isteni barát
Engemet és enyéimet,
S adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,
Búcsúznom kell Tőled már,
De még egyszer köszöntelek,
Édes Jézus jó éjszakát!Ámen

1 megjegyzés: